Evropské včelařské dotace 2021

 

I pro rok 2021 jsou schválené evropské dotace pro včelaře. Předběžně je alokována částka 65.000.000 Kč (50% prostředky EU, 50% prostředky ČR), z toho 42.500.000 Kč na technickou pomoc včelařům. 

 

Včelařským rokem 2020/2021 je období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021.

Zboží zakoupené od 1.8. 2020 můžete uplatnit v žádosti o dotaci v roce 2021.

 

Schváleným administrátorem včelařských dotací - část Technická pomoc - pořízení zařízení k získávání a zpracování medu pro období 2020/2021 je Český svaz Včelařů, z.s., a nově také SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVÍ MÁJA.

 

Český svaz Včelařů, z.s., vyřizuje dotace i pro nečleny, ti ale zaplatí poplatek za zúřadování (např. na jednotlivá zakoupená nová zařízení ve výši 5% z částky maximální výše dotace u jednotlivých druhů nových zařízení). Vyplněné žádosti přijímá ČSV od 1.1. 2021. Další podmínky naleznete zde

Kompletní seznam všech administrátorů dotací najdete zde.

 

 

 

Jaké byly podmínky pro získání evropské včelařské dotace pro rok 2020?

 

Včelařským rokem 2019/2020 je období od 1. srpna 2019 do 31. července 2020.

Od 1.8. 2019 tedy můžete nakoupené zboží uplatnit v dotačním období 2019/2020. 

 

 

Kolik peněz je na podporu včelařství v ČR určeno?

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, činí 64 341 593 Kč.

 

  

Jak jsou poskytovány včelařské dotace?

Dotace jsou poskytovány buď na základě individuální žádosti (technická pomoc, racionalizace kočování, obnova včelstev) prostřednictvím žadatele nebo bez individuální žádosti přímo výrobci, resp. poskytovateli služeb (pořádání vzdělávacích akcí, přístup k levnějším léčivům a léčebným prostředkům, rozbor medu). 

 

 

Kam mám poslat žádost o včelařskou dotaci?

Administraci včelařských dotací oproti období 2018/2019 už nemusí zajišťovat pouze Český svaz včelařů, z.s., nicméně pro část technická pomoc - pořízení nového zařízení je schváleným žadatelem pro období 2019/2020 opět pouze ČSV, z.s., na jehož adresu je nutné žádost doručit. Není možné žádost zaslat přímo na SZIF!

Kompletní seznam všech žadatelů (administrátorů dotací) najdete zde.

 

 

Do kdy je možné o včelařskou dotaci požádat?

Žádosti u ČSV, z.s. je třeba podat do 15. května 2020.  

 

 

Jak má vypadat žádost o včelařskou dotaci?

Pro každé opatření je vydán samostatný formulář. Formuláře pro žádost o dotaci na nové zařízení:

Požadavek na poskytnutí dotace

Tabulka č. 1 - SOUPISKA pořízeného zařízení

Tabulka č. 2 - SOUPISKA pořízeného zařízení

 

Čím musím doložit požadavky?

Je nutné přiložit originální doklady - tedy nikoliv kopie. 

Datum zdanitelného plnění, případně datum vystavení dokladu musí spadat do příslušného období.

K úhradě zboží musí dojít do 31.7. 2020.

 - Při platbě v hotovosti musí být přiložena účtenka EET jako doklad o úhradě.

 - Při platbě převodem musí být úhrada doložena výpisem z účtu s vyznačením platby.  

 - Při platbě na dobírku není nutný doklad o úhradě, pokud je na dokladu uvedeno "Neplaťte, hrazeno dobírkou".

U zařízení, jehož cena za kus je 40000 Kč a víc a dále u chovatelů, kteří žádají o dotaci na zařízení pro chovatele s více než 150 včelstvy je třeba doložit také fotodokumentaci.

 

 

Kdo může získat  včelařskou dotaci?

Každý chovatel včel (fyzická i právnická osoba), který je evidován u Českomoravské společnosti chovatelů nejméně dva kalendářní roky před podáním požadavku o dotaci (pro dotace 2019/2020 je tedy nutná evidence před 1.1. 2017). Dotace tedy nově není určena pro nově zaevidované chovatele. 

 

 

Na co mohu získat včelařskou dotaci?

Dotaci lze získat na tato opatření:

 • Technická pomoc
  • pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež
  • pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel
  • pořádání výstav, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačních materiálů
 • Boj proti varroáze
  • úhrada nákladů na léčebné a preventivní prostředky
 • Racionalizace kočování včelstev – pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy
 • Úhrada nákladů na rozbory medu – fyzikálně chemické rozbory medu a rozbory na přítomnost Paenibacillus larvae
 • Obnova včelstev – určeno na šlechtitelské chovy včelích matek. Pouze pro chovatele, kteří na základě rozhodnutí ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské. 

 

 

 

Kdy se dozvím, jestli byla má žádost o dotaci úspěšná?

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí o dotaci žadateli (včelařskému sdružení) obvykle počátkem měsíce října, ČSV ho následně sdělí chovatelům. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů opět prostřednictvím žadatele. 

 

 

Pokud dotaci získám, kdy dostanu peníze?

Všechny dotace na včelařská opatření odesílá Fond bezhotovostně žadateli do 15. října. Žadatel pak dotace bezhotovostně rozesílá příjemcům.

 

 

 

Opatření technická pomoc  - pořízení nového zařízení

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální pořizovací cena zařízení musí být 20 000 Kč. Celková výše uznané částky může být až 100 000 Kč

Dotace může být až 90%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu.

Chovatel, který žádá o dotaci se zavazuje, že zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let od rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

Nově jsou dotace na pořízení nového zařízení rozděleny na dotace pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev a na dotace pro chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací).

 

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci bez ohledu na počet chovaných včelstev

Maximální výše dotace (neplátce DPH)

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - ruční medomet)

10 000 Kč 

2.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet s elektrickým pohonem)

25 000 Kč

3.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

15 000 Kč

4.

Odvíčkovací zařízení mechanické (pomůcka na odstranění voskových víček z medných plástů)

5 000 Kč

5.

Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

15 000 Kč

6.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

3 000 Kč 

7.

 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

15 000 Kč

8.

 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

10 000 Kč

9.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů)

10 000 Kč

10.

Chladící technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů

20 000 Kč 

11.

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

20 000 Kč

17.

Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 200 kg 10 000 Kč

 

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci pro chovatele, kteří mají evidováno více než 150 včelstev

Maximální výše dotace (neplátce DPH)

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky

40 000 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů

 30 000 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) - elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu

 30 000 Kč

4.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více

6 000 Kč 

5.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu

 20 000 Kč

6.

Chladící technologie s výkonem nad 25 mpro sklady sloužící ke skladování plástů

40 000 Kč 

7.

Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček

40 000 Kč

8.

Etiketovací zařízení

20 000 Kč

9.

Balící zařízení do druhého a dalšího obalu  20 000 Kč

 

Všechny produkty, na které se vztahuje dotační program EU jsou v našem e-shopu označeny nálepkou EU DOTACE

Před koupí vybraného zařízení si vždy v dotační příručce ověřte, zda se na něj dotace vztahují.

 

Dotační příručku ČSV, z. s. si můžete stáhnout zde.

 

Potřebné formuláře pro opatření technická pomoc - pořízení nového zařízení:

Požadavek na poskytnutí dotace

Tabulka č. 1 - SOUPISKA pořízeného zařízení

Tabulka č. 2 - SOUPISKA pořízeného zařízení