Označení medu a povinné údaje

Jak správně označit med uvést na etiketě všechny povinné údaje. a Pokud med prodáváte na tržnici nebo na tržišti, v maloobchodní prodejně nebo v tržních sítích a obchodních řetězcích mělo by značení medu, splňovat tyto požadavky viz níže.

Povinné údaje na etiketě

1. Název: MED

Název „Med“ může být doplněn

  • údajem květový nebo medovicový, podle původu medu.

Pokud toto uvedete, musí označení odpovídat hodnota elektrické vodivosti.

  • zůstává možnost použít označení „Med medovicový smíšený, nebo „Med květový smíšený“, nelze napsat jenom „Med smíšený“.
  • regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud med pochází zcela z uvedeného zdroje původu, např. „Med z Brd“.
  • druhem rostlin, z nichž pochází, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z uvedeného druhu a má odpovídající organoleptické, fyzikálněchemické a mikroskopické charakteristiky, třeba pylová zrna z uvedené rostliny, např. „Med lipový“.

Pozor, při kontrolách se vámi uvedený údaj bude ověřovat pylovou analýzou, která však nemá stanovená žádné oficiální limity pro procentická zastoupení pylových zrn. Proto je lepší namísto deklarace jednodruhového medu použít neutrální formulaci jako např. „Med z akátové oblasti“.

2. Výrobce / včelař

Jméno, příjmení a adresa bydliště chovatele nebo jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele v případě právnické osoby (firmy)

3. Množství

Doporučujeme uvádět hmotnost v gramech nebo kilogramech. Nelze udávat hmotnost v litrech, to je jednotka pro objem. Nejlépe je se držet vyjádření: Hmotnost: 1 kg

4. Původ medu

Země kde byl med získán; tj. uvést: Původ: Česká republika
nebo Země původu: Česká republika

Často se používají zkratky ČR nebo CZ. Ale dle vyjádření kontrolních orgánů je použití zkratek v označení potravin obecně nežádoucí. Ne všechny zkratky jsou totiž dobře srozumitelné všem spotřebitelům. Takže požadavek na uvádění původu celým názvem země vychází také z čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1169/2011, který stanoví: Informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.

5. Datum minimální trvanlivosti

Jsou tyto možnosti, jak toto uvést:
Datum minimální trvanlivosti do den, měsíc, rok
nebo
Datum minimální trvanlivosti do konce měsíc, rok (v případě, že si výrobce stanoví trvanlivost nejvýše v délce 18 měsíců)
nebo
Datum minimální trvanlivosti do konce rok (v případě, že si výrobce stanoví trvanlivost delší než 18 měsíců)
Lze také napsat: Minimální trvanlivost do data uvedeného*
* odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu.
Datum se uvádí v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a popřípadě rok.

Příklady:
Minimální trvanlivost do 12.12.2020 – správné označení
Minimální trvanlivost do konce prosince 2020 – správné označení
Minimální trvanlivost do konce 2020 – správné označení

Minimální trvanlivost do 2020 -chybné označení, chybí slovo „konce“ uvedením roku

Minimální trvanlivost do data uvedeného na víčku. Na víčku pak bude uvedeno 12.12.2020 správné označení

Minimální trvanlivost 2 roky od data vytáčení. Datum vytáčení: 12.6.2018 – chybné označení, výraz … 2 roky od……legislativa nepřipouští

Spotřebujte do 12.5.2020. Uchovávejte v temnu při teplotě do 15 °C Lze použít, ale vhodnější pro potraviny podléhající rychleji zkáze, např jogurt.
Spotřebujte do 12.5.2020. Chybné označení. Pokud použijete výraz „spotřebujte do…“, musíte uvést podmínky skladování
Spotřebujte do konce května 2020. Uchovávejte v temnu při teplotě do 15 °C Chybné označení. Pokud použijete výraz „spotřebujte do…“, musíte uvést datum ve formátu den,měsíc,rok

Další údaje, které se vyskytují na etiketách

Těmi mohou být například údaje o výživové hodnotě medu. Ty nejsou pro med povinné, nejlepší bude, je vůbec neuvádět. Pokud je totiž na etiketu uvedete, budeme muset posuzovat jejich úplnost, správnost, umístění v jednom zorném poli a snadnou čitelnost. Tak to ukládají právní předpisy.
Vzor:
Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:
energetická hodnota 320 kcal / 1,3 MJ
tuky 0 g, nasycené mastné kyseliny 0 g, sacharidy 80 g, cukry 76 g, bílkoviny 0 g, sůl 0 g

Nestačí uvést energetickou hodnotu bez obsahu živin nebo naopak seznam živin bez energetické hodnoty. Nulové hodnoty musí být ve výčtu živin obsaženy.

Na etiketách nesmí být uvedena zdravotní a výživová tvrzení, a tvrzení, která mohou uvádět spotřebitele v omyl.
Neuvádějte slova jako:
pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní, přírodní, léčivý, dietetický, lehce stravitelný, vhodný k prevenci…, nepište ani včelí med. Přesná znění požadavků najdete v článku 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a v § 2 vyhlášky 417/2016 Sb. o některých způsobech označování potravin

Odkaz na záruky kvality

Často na etiketách uvádíte různé značky kvality, například „Regionální potravina“. Toto tvrzení musí být doplněno informací, na základě čeho byla známka kvality medu přiřazena. Je to podobné jako, když se odkazujete na ocenění v soutěži „Český med“ (i z minulých ročníků).
Pokud použijete samolepící hologramové nálepky, dodržujte prosím tato pravidla:
Uživatel nálepek musí být nositelem medaile Český med a na materiálu nebo etiketě musí být současně uveden tento text: Zlatá (stříbrná) medaile Český med 20.. za med ….. (druh medu uveďte podle diplomu).

„Česká potravina“, „Vyrobeno v České republice“
Pravidla uvádění naleznete v § 3 vyhlášky 417/2016 Sb. a způsob grafického vyjádření v příloze této vyhlášky.

Číslo šarže
Doporučujeme všem včelařům, kteří med prodávají na tržnicích nebo v obchodech, uvádět na etiketách medu i číslo šarže. Číslem šarže může být například datum vytáčení. K tomu je potřeba, vést si sešit záznamů o šaržích a archivovat si doma dva vzorky od každé šarže po celou dobu deklarované trvanlivosti. Pokud by došlo k reklamaci, můžete se o něco opřít, případně použít archivní vzorek ke kontrolní analýze.