Jak vzniká med

V přírodě jsou dva zdroje surovin, ze kterých včely tvoří med. Jedná se o rostlinné šťávy, označované mezi včelaři jako nektar u květů rostlin a medovice vylučovaná hmyzem. Nektar včely získávají přímo z květů rostlin, kdežto medovici včelám zprostředkovávají tzv. hmyzí producenti, nejčastěji mšice. V obou případech se jedná o rostlinné asimiláty vznikající fotosyntetickou reakcí, kdy působením sluneční energie dochází v asimilačních orgánech rostlin k syntéze vysokoenergetických molekul a další přeměně do složitějších struktur z vody a oxidu uhličitého.

Jak včely vytvářejí med

Včely sbírají sladké šťávy (nektar, medovice) vytáhnutím sosáčkem, doplní ho několika vlastními enzymy a uloží do tzv. medného váčku. Následně jej donese do úlu a  předá nektar jiným včelám, které ho uloží do buňky plástu, kde je nektar zahušťován a vysušován za vyšších teplot dokud není zralý. Tento proces trvá i několik dnů. Po zaplnění buňky a dosažení zralosti je následně med zavíčkován voskovým víčkem, což je signál pro včelaře, že je med vhodný k vytáčení.  

Pro zajímavost 1kg medu = cca 1 000 000 navštívených květů.

Co je to vlastně med?

Včelí med je potravina přírodního charakteru, která je vytvořena společenstvím včely medonosné (Apis mellifera)  sběrem sladkých šťáv / nektaru rostlin, který včely přetvářejí, kombinují a obohacují svými specifickými látkami, ukládají, zahušťují a nechávají zrát v plástech. Dalším zdrojem získávání sladkých šťáv je medovice, kterou včely získávají  sběrem vyprodukované šťávy některými skupinami hmyzu. Různé druhy kvalitního medu jsou prakticky stejně hodnotné a liší se barvou, chutí, vůní, …, ale je to vždy MED.