Jak začít včelařit

Včelaření je koníček, který vás obohatí o kontakt s přírodou, seznámí vás o zákonitostech života rostlin i živočichů a přitom všem vám přináší užitek získáváním včelích produktů.

Než začnete, je potřeba si dobře rozmyslet, co od včelaření očekáváte. Vybrat místo pro stanoviště a ideálně se seznámit s nějakým včelařem v okolí a získat od něj praktické rady do začátku a možná i první oddělek nebo včelstva.

Stanoviště:

Jeden z hlavních předpokladů pro zdárné včelaření je stanoviště pro úly, které je zapotřebí dobře zvolit. Stanoviště úlů a orientace česen nesmí obtěžovat sousedy nebo kolemjdoucí lidi. Česna by měla být orientována směrem na jih nebo jihovýchod až východ. Stanoviště by mělo být chráněno před větry a nemělo by být umístěno v mrazových kotlinách. Dále by měl být v předpokládaném doletu včel vhodný zdroj vody.

Co budete potřebovat - Včelařské potřeby:

  1. Úly včetně rámků
  2. Včelařské nářadí (rozpěrák, kuřák, ochranné pomůcky)
  3. Teoretické znalosti o chovu včel
  4. Registrace chovu včel a ideálně členství v Českém svazu včelařů
  5. Pak už jen pořídit včelí oddělky nebo případně včelstva

Včelí oddělky, včelstva roje:

Chov včel založíte pořízením oddělku nebo včelstva, případně roje ze známého zdroje. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nemoci doporučujeme získat včely od chovatele z okolí. Přemisťování včel by mělo být hlášeno a mělo by mít vyšetření na mor včelího plodu, že jsou zdravá a doložit zprávu Krajské veterinární správy o zdravotním stavu včelstev.

Včelařské pomůcky:

Včelařské pomůcky pro chov včel obsahují spoustu položek, ne všechny potřebuje začínající chovatel, ale bez některých se neobejde.

  • včelařský klobouk a včelařské rukavice
  • rozpěrák, smetáček a kuřák
  • medomet, odvíčkovací vidličku, síta na vyčištění medu, nádoby na uskladnění medu
  • sirné knoty pro dezinfekci rámků a úlů
  • krmítka nejsou-li součástí úlů

Teoretické vědomosti:

K získání znalostí k chovu včel je řada cest: knihy, internet, včelaři. Je nutné se seznámit se zákonitostmi ze života včelího společenství, se zásadami práce ve včelstvu a s postupy při chovu včel. Doporučuji najděte si ve vašem okolí včelaře, který vám jistě rád poradí a ještě můžete získat první praktické zkušenosti, například když se mu nabídnete že mu pomůžete nebo mu jen tak budete koukat pod ruce.

Český svaz včelařů:

Český svaz včelařů sdružuje chovatele včel v celé naší republice, ve kterém se soustředí asi 96% všech včelařů. ČSV vydává i vlastní časopis Včelařství. Základní organizace v místě Vašeho bydliště zajišťuje pro své členy úkoly spojené s členstvím ve svazu.

Chov včel podléhá ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. povinné registraci v ústřední evidenci, kterou zajišťuje:ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Ta vám přidělí registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště. Odkaz zde

Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslovují: „příteli“.