Jak označovat med datem spotřeby

Pokud se spotřebitel při nákupu zajímá, co je na etiketě medu nebo jiné potraviny uvedeno, může si všimnout, že doba do které má potravinu spotřebovat, bývá označena dvěma způsoby a to „Datum použitelnosti“ nebo „Datum minimální trvanlivosti“. Spotřebitelé často vůbec netuší, jaký je mezi těmito dvěma údaji rozdíl. Med se označuje datem minimální trvanlivosti u kterého stačí uvádět rok vzhledem k tomu, že med má delší dobu trvanlivosti více jak 18 měsíců.

Vysvětlení pojmu „Datum minimální trvanlivosti“ (DMT, anglicky „Best before“)

Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "minimální trvanlivost do…" obsahuje-li datum uvedení dne a v ostatních případech „minimální trvanlivost do konce …“. K údajům „minimální trvanlivost do …“ a  „minimální trvanlivost do konce …“, „DMT …“, „Min. trvanlivost …“, „Min. trv. …“ se připojí buď vlastní datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu. V případě potřeby se tyto údaje doplní údajem o nezbytných podmínkách pro uchování, jejichž dodržení umožní zajistit uvedenou trvanlivost.

Příklady:
Minimální trvanlivost do 12.12.2021 – správné označení
Minimální trvanlivost do konce prosince 2021 – správné označení
Minimální trvanlivost do konce 2021 – správné označení

DMT se uvádí v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a rok.  Pokud je DMT kratší než 3 měsíce, postačí uvedení dne a měsíce, pokud je DMT delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, postačí uvedení měsíce a roku, a pokud je DMT delší než 18 měsíců, postačí uvedení roku což je právě třeba med.

DMT se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny, med atp.

Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny.