Evropské včelařské dotace 2023/2024

 

Vláda schválila 22.2. 2023 nařízení o opatřeních v odvětví včelařství. Od roku 2023 do roku 2027 budou moci včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát procent z rozpočtu ČR.

 

Příspěvky získají včelaři na nákup nového technického vybavení (například medomet, úlovou váhu či chladící technologie pro sklady), boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a výstavy. 

 

 

U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti chovatele včel musí být 20%.

 

 

 

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace na pořízení nového zařízení je určena pro všechny chovatele včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12. 2021. 

 

Kdy a jak mám žádat o dotaci?

Žádost je možné podat přes žadatele (ČSV, Spolek Mája), příp. přímo na SZIF přes Portál farmáře (dotační příručka pro přímou žádost). 

 

Žádám prostřednictvím ČSV

Žádost je nutné podat nejpozději do 15.7. 2024

Kompletní pokyny pro žadatele

 

Formuláře ke stažení:

 

Termín vyplaty dotací od 15.10. 2024.

Veškerou dokumentaci je třeba zaslat ve dvou vyhotoveních.

 

Za zúřadování unijní dotace zaplatí nečlen svazu následující administrativní poplatky:  Na jednotlivá zakoupená nová zařízení ve výši 5% z pořizovací ceny, nejvýše však z částky maximální výše dotace u jednotlivých druhů nových zařízení dle tabulek v přílohách č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 nařízení vlády.

 

 

Žádám prostřednictvím spolku Mája

Žádost je nutné podat nejpozději do 15.7. 2024.

Kompletní pokyny pro žadatele

 

Formuláře ke stažení:

 

Zúřadování dotace zajišťuje spolek MÁJA pro chovatele včel sdružené ve spolku MÁJA bez administrativního poplatku. Pro chovatele včel, kteří nejsou sdruženi ve spolku MÁJA, zajišťuje spolek MÁJA zúřadování dotace za následující administrativní poplatky: Základní administrativní poplatek činí 900 Kč při požadavku na 1 (jedno) nové zařízení + 100 Kč za každé další jednotlivé zařízení.

 

 

Žádám osobně přes Portál farmáře

Žádost je nutné podat od 16. 10. 2023 do 31. 7. 2024 online přes aplikaci SZIF Portál farmáře.

 


 

K žádosti je dále třeba doložit:

 • Doklad o nákupu (fakturu, prodejku). Postačí kopie, originál je ale třeba uchovat pro případnou kontrolu. Pohlídejte si, aby datum zdanitelného plnění, příp. datum vystavení dokladu, a také úhrada, proběhly v období od 1.8.2023 do 31.7. 2024. Do hodnoty zařízení se nezapočítává poštovné.
 • Doklad o úhradě. Pokud platíte v hotovosti, měl by být na paragonu jasně uveden způsob platby. Pokud platíte převodem, přiložte výpis z účtu s vyznačenou platbou (ostatní údaje mohou být skryty). Při platbě dobírkou doklad není nutný, pokud je na faktuře výslovně uvedeno, že byla uhrazena dobírkou. 
 • Fotodokumentaci, pokud je pořizovací cena zařízení 40.000 Kč a víc nebo pokud žádáte o dotaci na zařízení pro chovatele s více než 150 včelstvy. Fotodokumentací se rozumí i fotka z mobilu, ideálně v reálném prostředí. Pokud ho zařízení má, vyfoťte i výrobní štítek, u medometu pak počet rámků. Fotografie je možné zaslat elektronicky nebo vytisknout, a to i černobíle. 

 

Pokud už máte všechny podklady, zašlete je ke zpracování co nejdříve, aby byl čas odstranit případné nedostatky. 

 

 

 

Na jaké zařízení mohu žádat o dotaci a jaká je její výše?

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů zakoupené od 1.8. 2023 do 31.7. 2024.

 

Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální celková pořizovací cena je 10 000 Kč vč. DPH

Dotace se vypočítává z 80% skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení, nejvýše v částce dle tabulek.

Celkem za všechna nová zařízení nejvýše 150.000 Kč.

Pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace. Vzhledem k podmínkám krácení neočekáváme, ale je nutné s tím raději počítat.  

 

 

V případě, že se jedná o zařízení, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 10 000 Kč, lze tuto dotaci poskytnout na zařízení pořízená jedním chovatelem pouze jednou za 5 let.

Uvedená podmínka omezující možnost čerpání dotace opakovaně na jeden druh zařízení s hodnotou vyšší než 10 000 Kč, se uplatní následujícím způsobem:

 •  Míchačka nebo pastovací zařízení; odvíčkovací zařízení mechanické; nádoby umožňující temperaci,
  čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním; tepelná komora (zařízení s regulovanou
  teplotou sloužící ke zkapalnění medu); zařízení pro získávání vosku) - zařízení, která nařízení
  vlády stanoví formou skupiny zařízení používaných k jednomu účelu;
  • Na každé zařízení z této skupiny lze obdržet dotaci pouze jednou za 5 let, např.
   obdrží-li chovatel včel dotaci na pořízení vařáku na vosk – zařízení ze skupiny
   zařízení na získávání vosku, dalších 5 let není možné získat dotaci na vařák na
   vosk, ale je možné získat dotaci na lis na mezistěny spadající do stejné skupiny.
 • Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg – jednotlivě definované zařízení;
  • U tohoto zařízení bude pravidlo uplatňováno tak, že chovatel obdrží dotaci
   na počet vah, odpovídající max. počtu chovaných včelstev při zachování principu
   účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Dalších 5 let od pořízení dotovaných úlových
   vah již dotaci na stejný druh zařízení nebude možné získat.
 • Zařízení na vytáčení medu s manuálním nebo elektrickým pohonem; odvíčkovací zařízení
  elektrické; čerpadlo na med; plnička medu automatická; chladící technologie – jednotlivě
  definované zařízení, u kterého se nepředpokládá pořízení zařízení jednorázově ve větším množství
  než jeden kus;
  • Podmínka se uplatní napřímo bez nutnosti dalšího vysvětlení. 

 

 

Dotace na pořízení nového zařízení jsou rozděleny na dotace pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev a na dotace pro chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací).

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci bez ohledu na počet chovaných včelstev

Maximální výše dotace

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)

a) medomet s manuálním pohonem

b) medomet s elektrickým pohonem

 

12 000 Kč 

30 000 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

18 000 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení  (pomůcka na odstranění voskových víček z medných plástů)

a) mechanické

b) s elektrickým pohonem

6 000 Kč

18 000 Kč

4.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

4 000 Kč 

5.

 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

18 000 Kč

6.

 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

12 000 Kč

7.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů)

12 000 Kč

8.

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

24 000 Kč

11.

Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 400 kg 12 000 Kč

12.

Chladící technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů

24 000 Kč 

 

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci pro chovatele, kteří mají evidováno více než 150 včelstev

Maximální výše dotace

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky

48 000 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů

 36 000 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) - elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu

 36 000 Kč

4.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více

8 000 Kč 

5.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu

 24 000 Kč

6.

Chladící technologie s výkonem nad 25 mpro sklady sloužící ke skladování plástů

48 000 Kč 

7.

Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček

48 000 Kč

8.

Etiketovací zařízení

24 000 Kč

9.

Balící zařízení do druhého a dalšího obalu  24 000 Kč

 

 

Kdy budou vypláceny úhrady?

Pokud SZIF vaši žádost schválí, odešle úhradu za ní žadateli do 15. října 2023. Pokud žádáte prostřednictvím ČSV či Spolku Mája, obdržíte úhradu následně. 

 

 

Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

 

 

 

 

Aktualizace 19.1. 2024